เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น เเผนดำเนินงานประจำปี เเผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับ รายจ่าย ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานการประชุม รายงานการติดตามประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน


LINE อบต.วารินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน (สมัยสามัญ) ครั้งที่ 1/2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริน (23 เม.ย. 2562)  
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน (สมัยสามัญ) ครั้งที่ 1/2562 (08 มี.ค. 2562)  
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (20 ก.พ. 2562)  
โครงการแขงขันกีฬาระดับตำบล"วารินเกมส์" (18 ก.พ. 2562)
ประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตตำบลวาริน ... (06 ก.พ. 2562)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินอุดห... (20 ธ.ค. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา... (20 ธ.ค. 2561)
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้... (07 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้... (06 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้... (06 ธ.ค. 2561)
ประกาศเเจ้งเตือนโรคภัยเเละอุบัติภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว (19 พ.ย. 2561)
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (08 พ.ย. 2561)
เรื่อง ประกาศผลการสอบในการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและการข... (01 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประ... (26 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลวาริน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั... (03 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป... (01 ต.ค. 2561)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (01 ต.ค. 2561)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า (19 ก.ค. 2561)
ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (22 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำ... (03 พ.ค. 2562)  

โครงการสนับสนุนเพื่อการส่... (03 พ.ค. 2562)  

ถนนสายวัฒนธรรม ศรีเมืองให... (03 พ.ค. 2562)  

โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอา... (29 เม.ย. 2562)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการปร... (21 มี.ค. 2562)

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมา... (20 มี.ค. 2562)

๑ อปท. ๑ ถนนตัวอย่าง (20 มี.ค. 2562)

กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปาย... (19 มี.ค. 2562)

โครงการคลองสวยน้ำใส (19 มี.ค. 2562)

ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่1... (19 มี.ค. 2562)

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถาน... (20 ก.พ. 2562)

โครงการแขงขันกีฬาระดับตำบ... (18 ก.พ. 2562)

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวา... (17 ต.ค. 2561)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (19 ก.ค. 2561)

แบบประเมิลประสิทธิภาพของอ... (07 มิ.ย. 2561)

โครงการ รักน้ำ รักป่า รัก... (16 ส.ค. 2559)

ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพ... (16 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยชนิดบรรจุถุงสำเร็จ)เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน ค... (15 พ.ค. 2562)  
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตำบลวาริน จำนวน 7 สาย งบประมาณ 200,000 บา... (06 ก.พ. 2562)  
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (08 ต.ค. 2561)  
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (08 ต.ค. 2561)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบล วาร... (24 ก.ย. 2561)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.วาริน หมู่ที่ 3 ตำ... (24 ก.ย. 2561)
จ้างเหมาโครงการก่อสร่้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 9 (24 ก.ย. 2561)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมา โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้านน้านดอนโพธิ์ หมู่ที่... (10 ก.ย. 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อจัดจ้างตามบัญชีโอนงบประมาณจากข้อบัญญัติโครงการก่อสร... (05 ก.ค. 2561)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงหน้าฝายน้ำล้น มข2527 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ต... (22 มิ.ย. 2561)
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (โน๊ตบุ๊ค) สำนักปลัด (18 มิ.ย. 2561)
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานกองคลัง (18 มิ.ย. 2561)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนม่วง หมู่... (16 มี.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ... (26 ต.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเ... (23 ก.ค. 2555)
ประกาศโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 ขนาดกว้าง4.00 เมตร ยาว 27.00 ... (00 00 543)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8 (02 ต.ค. 2558)  
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การ... (23 ก.ย. 2558)  
ยกเลิกประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (19 ส.ค. 2558)  
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริ... (14 ส.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (23 ก.ค. 2558)
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน... (05 ม.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค อบต.วาร... (24 ก.ค. 2556)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ประ... (05 ก.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื... (28 มิ.ย. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุค... (03 มิ.ย. 2556)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
หมู่ที่ 3 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 045-210334 โทรสาร : 045-210334  อีเมล์ : admin@varin.go.th


www.varin.go.th