เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น เเผนดำเนินงานประจำปี เเผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับ รายจ่าย ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานการประชุม รายงานการติดตามประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน


LINE อบต.วารินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 พ.ค. 2562
ถึง
22 พ.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยชนิดบรรจุถุงสำเร็จ)เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในเขตตำบลวาริน จำนวน 3 สาย คือ1.สายบ้านจันทัยหมู่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 2.สายบ้านโนนจิกน้อยหมู่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 3. สายบ้านใหม่โนนเจริญ หมู่
06 ก.พ. 2562
ถึง
08 ก.พ. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตำบลวาริน จำนวน 7 สาย งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
08 ต.ค. 2561
ถึง
12 ธ.ค. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 ต.ค. 2561
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24 ก.ย. 2561
ถึง
26 ก.ย. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน จ้างเหมาโครงการก่อสร่้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 9
24 ก.ย. 2561
ถึง
26 ก.ย. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.วาริน หมู่ที่ 3 ตำบล วาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 105 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 ลบม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20x1.00 เมตร หรือก่อสร้างตามแบบที
24 ก.ย. 2561
ถึง
26 ก.ย. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบล วาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
10 ก.ย. 2561
ถึง
12 ก.ย. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมา โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้านน้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบล วาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
05 ก.ค. 2561
ถึง
09 ก.ค. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน ประกาศประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อจัดจ้างตามบัญชีโอนงบประมาณจากข้อบัญญัติโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22 มิ.ย. 2561
ถึง
25 มิ.ย. 2561
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงหน้าฝายน้ำล้น มข2527 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบล วาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
หมู่ที่ 3 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 045-210334 โทรสาร : 045-210334  อีเมล์ : admin@varin.go.th


www.varin.go.th