เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น เเผนดำเนินงานประจำปี เเผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับ รายจ่าย ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานการประชุม รายงานการติดตามประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน


LINE อบต.วารินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 ต.ค. 2558
ถึง
02 ต.ค. 2558
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8
23 ก.ย. 2558
ถึง
01 ต.ค. 2558
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
19 ส.ค. 2558
ถึง
19 ส.ค. 2558
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน ยกเลิกประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
14 ส.ค. 2558
ถึง
14 ส.ค. 2558
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
23 ก.ค. 2558
ถึง
23 ก.ย. 2558
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
05 ม.ค. 2558
ถึง
12 ม.ค. 2558
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
24 ก.ค. 2556
ถึง
24 ก.ค. 2556
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค อบต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
05 ก.ค. 2556
ถึง
05 ก.ค. 2556
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
28 มิ.ย. 2556
ถึง
28 มิ.ย. 2556
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
03 มิ.ย. 2556
ถึง
21 มิ.ย. 2556
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
หมู่ที่ 3 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 045-210334 โทรสาร : 045-210334  อีเมล์ : admin@varin.go.th


www.varin.go.th