เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น เเผนดำเนินงานประจำปี เเผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับ รายจ่าย ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานการประชุม รายงานการติดตามประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน


LINE อบต.วารินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

03 พ.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน ถนนสายวัฒนธรรม ศรีเมืองใหม่ดินแดนแห่งธรรม

03 พ.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน โครงการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริม ความรัก ความอบอุ่น ในครัวเรือน

03 พ.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

29 เม.ย. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 2562

21 มี.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2562

20 มี.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน ๑ อปท. ๑ ถนนตัวอย่าง

20 มี.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

19 มี.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่1 ปี2562

19 มี.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน โครงการคลองสวยน้ำใส

19 มี.ค. 2562
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.วาริน กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ส ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดมิ่งมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
หมู่ที่ 3 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 045-210334 โทรสาร : 045-210334  อีเมล์ : admin@varin.go.th


www.varin.go.th