เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น เเผนดำเนินงานประจำปี เเผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับ รายจ่าย ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานการประชุม รายงานการติดตามประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน


LINE อบต.วารินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน (สมัยสามัญ) ครั้งที่ 1/2562
ประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตตำบลวาริน
ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน  มีความประสงค์จะให้งานพัสดุดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตตำบลวาริน  จำนวน 7 . สาย คือ
 1. สายบ้านโนนม่วง หมู่ 3 ตำบลวาริน  – ตำบลแก้งกอก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตรพื้นที่เกรดตกแต่งเรียบไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร
  สายบ้านโนนจิก หมู่ 4 ตำบลวาริน  – ตำบลดอนใหญ่  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตรพื้นที่เกรดตกแต่งเรียบไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร
  สายบ้านหนองขุ่น หมู่ 2 ตำบลวาริน  – ตำบลหนองกุง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตรพื้นที่เกรดตกแต่งเรียบไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร
  สายบ้านดอนโพธิ์ หมู่ 1 ตำบลวาริน  – ตำบลหนองกุง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตรพื้นที่เกรดตกแต่งเรียบไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
  สายบ้านใหม่โนนเจริญ  หมู่ 11 ตำบลวาริน  – ตำบลสำโรง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตรพื้นที่เกรดตกแต่งเรียบไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร
  สายบ้านหนองหอย หมู่ 6 ตำบลวาริน  – ตำบลสำโรง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตรพื้นที่เกรดตกแต่งเรียบไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
  สายบ้านโนนจิกน้อย หมู่ 10 ตำบลวาริน  – ตำบลหนองกุง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตรพื้นที่เกรดตกแต่งเรียบไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร หรือปรับปรุงถนนลูกรัง
ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่อบต.วารินกำหนด เงินงบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 
ตาราง ปปช. ปร.4 ปร.5 ปร.6 แบบก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
หมู่ที่ 3 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 045-210334 โทรสาร : 045-210334  อีเมล์ : admin@varin.go.th


www.varin.go.th