เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น เเผนดำเนินงานประจำปี เเผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับ รายจ่าย ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานการประชุม รายงานการติดตามประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน


LINE อบต.วารินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายเกษมสันต์ ศรัทธาพันธ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
Responsive image
Responsive image
นายมิตร พรมดาว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
Responsive image
Responsive image
นายสมคิด ปัดภัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายเลียน วงค์แดง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายสาคร คืนดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายอุไร รวมวงศ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายวิเชียร พรมสีใหม่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นางฉลวย รวมวงศ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายไสว หลงชิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นางเสงี่ยม ฐิตะสาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
Responsive image
นางนวลจันทร์ พงษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายบุญเติม ขันธวัตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายสมคิด สารี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายสมสี พรุ่งแสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายประมวล คืนดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายหนูกุล ป้องภัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นางลำดวน ชาญจิตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายเจษฏา ทองพิเศษ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายอนุสรณ์ จันทะแสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นายทองสอน ศรัทธาพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นายเฉลิม มั่นสัตย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
นายอนุสรณ์ บุญเติม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
หมู่ที่ 3 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 045-210334 โทรสาร : 045-210334  อีเมล์ : admin@varin.go.th


www.varin.go.th