เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น เเผนดำเนินงานประจำปี เเผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับ รายจ่าย ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานการประชุม รายงานการติดตามประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน


LINE อบต.วารินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายภาพิสันต์ สาระคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายวริสชัย ชำนาญเวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายอำพร พวงสร้อย
นักวิชาการสาธารณสุข
Responsive image
นายสุกฤษฏิ์ ห้วยทราย
จพง.ป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
น.ส.วราพรรณ แสงทอง
นักทรัพยากรบุคล
Responsive image
นางสาวตรีทิพย์ อินทะศาสตร์
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายอภิวัฒน์ คชรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางเพ็ญรวี พิมพกรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายสุรศักดิ์ พิมพกรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
Responsive image
นายอวยชัย พินธุเอก
จ้างเหมา
Responsive image
นายทวี รวมวงศ์
จ้างเหมา
Responsive image
นางน้อย จำปาชาติ
จ้างเหมา
Responsive image
จ้างเหมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
หมู่ที่ 3 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 045-210334 โทรสาร : 045-210334  อีเมล์ : admin@varin.go.th


www.varin.go.th